کیفیت ترجمه

 • کیفیت طلایی
 • ترجمه کاملا تخصصی، عالی و حرفه ای

  انجام ترجمه توسط مترجمین تراز اول و متخصص

  مناسب جهت ترجمه متون و مقالات بسیار مهم

  بازخوانی رایگان و گارانتی یک ساله تضمین کیفیت

  شامل تایپ رایگان، رسم جداول و تایپ فرمول ها

 • کیفیت نقره ای
 • ترجمه نیمه تخصصی، خوب و روان

  انجام ترجمه توسط مترجمین حرفه ای و با تجربه

  مناسب جهت ترجمه متون و مقالات نسبتا مهم

  شش ماه گارانتی تضمین کیفیت ترجمه در سطح نقره ای

  شامل تایپ رایگان و ارائه کلمات تخصصی

 • کیفیت برنزی
 • ترجمه در سطح عمومی، متوسط و قابل درک

  انجام ترجمه توسط مترجمین خوب و با تجربه کمتر

  مناسب جهت ترجمه متون و مقالات با اهمیت کم

  سه ماه گارانتی تضمین کیفیت ترجمه در سطح برنزی

  شامل تایپ رایگان، کپی اشکال و جداول